Handshake.png

Громадська спілка «Агенція підтримки підприємництва та інвестицій» має можливість надавати безкоштовну юридичну консультацію кожній людині в рамках проекту: "Безоплатна юридична допомога".

З числа членів організації сформована група правозахисників, аудитор ів, кризових менеджерів, що надають планову та невідкладну допомогу у вирішенні проблем вирішення бізнесу.

Такий напрямок діяльності зумовлений гострою необхідністю отримання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеними громадянами, які потребують захисту їхніх порушених прав та свобод, уже сьогодні.

Брак коштів для оплати юридичної допомоги та тривалий порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної юридичної допомоги породжують необхідність у створенні юридичного відділу надання безоплатної юридичної допомоги на базі громадської спілки.

Основне завдання юридичного відділу полягає в подоланні обмеженості доступу до "правового простору".